Primer: 42
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
61 VSL00023806 I Cp 1903/2018 NP 08.05.2019 višje Ljubljana NEG PDF icon 08.05.2019 49. VSL00023806 I Cp19032018.pdf I. Pritožba se zavrne in se potrdita sodba in sklep sodišča prve stopnje. II.
Primer: 43
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
62 VSL00024067 I Cp 2499/2018 NP 05.06.2019 višje Ljubljana Vrnjeno PDF icon 05.06.2019 VSL00024067 I Cp 2499_2018.pdf I. Pritožbi se ugodi in se odločba sodišča prve stopnje z dne 16. 5. 2018 v II. točki izreka (delna sodba) razveljavi ter se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. II.
Primer: 44
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
63 VSL00025770 I Cp 1508/2018 NP 12.06.2019 višje Ljubljana Delno vrnjeno PDF icon 12.06.2019 46 VSL00025770 I Cp 15082018.pdf I. Pritožbi se delno ugodi in se delna sodba sodišča prve stopnje (III. točka izreka) razveljavi ter zadeva v tem obsegu vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. II.
Primer: 45
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
64 VSL00025915 Ip 1081/2019 NP 01.01.2010 03.07.2019 višje Ljubljana NEG PDF icon 03.07.2019 14.VSLJ dokumenta VSL Sklep I Ip 1081_2019-Izvršilni oddelek.pdf -I. Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep potrdi. II. Pritožnik krije sam svoje stroške pritožbenega postopka. - Notarski zapis je javna listina, ni pogodba, zato je vprašanje ničnosti notars
Primer: 47
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
65 VSL00028372 I Cp 2024/2018 NP 08.05.2019 višje Ljubljana Delno vrnjeno PDF icon 08.05.2019 47. VSL00028372 I Cp20242018.pdf I. Pritožbi se delno ugodi in se izpodbijana delna sodba v točki I./2. izreka spremeni tako, da se tožba v tem delu zavrže, v preostalem delu (točki I./1. in I./3.
Primer: 48
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
66 VSL00028397 I Cp 2242/2018 NP 20.02.2019 višje Ljubljana Vrnjeno PDF icon 20.02.2019 37.VSLJ28397 Cp2242_2018.pdf I. Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. II.
Primer: 49
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
67 VSL00029628 I Cp 912/2019 NP 13.11.2019 višje Ljubljana NEG PDF icon 13.11.2019 50. VSL00029628 I Cp9122019.pdf I. Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijana sodba. II.
Primer: 50
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
68 VSL00031330 II Ip 2195/2019 NP 08.01.2020 višje Ljubljana NEG PDF icon 08.01.2020 VSL00031330 II Ip 2195_2019.pdf I. Pritožba se zavrne in sklep v izpodbijanih II. in IV. točki izreka potrdi. II.
Primer: 51
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
69 VSL00033265 II Ip 510/2020 NP 13.05.2020 višje Ljubljana NEG PDF icon 13.05.2020 VSL00033265 II Ip 510_2020.pdf I. Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep potrdi. II. Stranki krijeta vsaka svoje stroške pritožbenega postopka. - Dolžnica se je pritožila proti sklepu.
Primer: 52
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
70 VSM00000090 I Ip 289/2017 NP 14.06.2017 višje Maribor Vrnjeno PDF icon 14.06.2017 39.VSMB090 IPS289_2017.pdf I. Pritožbi se ugodi, v II. točki izreka sklep sodišča prve stopnje razveljavi in se mu v tem obsegu zadeva vrne v nov postopek. II.
Primer: 53
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
71 VSM00010622 Ip 135/2018 NP 07.03.2018 višje Maribor NEG PDF icon 07.03.2018 16.VSMB dokumenta VSM Sklep I Ip 135_2018-zavrnjen ugovor dolžnika v izvršbi_.pdf I. Pritožba se zavrne in se sklep sodišča prve stopnje potrdi. II.
Primer: 54
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
72 VSM00014540 I Ip 376/2018 NP 11.07.2018 višje Maribor Vrnjeno PDF icon 11.07.2018 40.VSMB14540 Ip376_2018.pdf Postopek se prekine do odločitve Sodišča Evropske Unije v zadevi C-407/18. - Sodišče druge stopnje meni, da je njegova odločitev v obravnavani zadevi odvisna od rešitve istega vprašanja za predhod
Primer: 55
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
73 VSM00014904 I Cp 467/2018 NP 07.08.2018 višje Maribor NEG PDF icon 07.08.2018 41.VSMB14904 Cp467_2018.pdf I. Pritožba se zavrne kot neutemeljena in se sodba sodišča prve stopnje potrdi. II.
Primer: 56
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
74 VSM00015827 I Ip 561/2018 NP 12.09.2018 višje Maribor Vrnjeno PDF icon 12.09.2018 42.VSMB15827 IP561_2018.pdf Postopek se prekine do odločitve Sodišča Evropske Unije v zadevi C-407/18. - Sodišče druge stopnje meni, da je njegova odločitev v obravnavani zadevi odvisna od rešitve istega vprašanja za predhod
Primer: 57
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
75 VSM00029018 I Ip 712/2019 NP 06.11.2019 višje Maribor Vrnjeno PDF icon 06.11.2019 43.VSMB29018 IP712_2019.pdf - Postopek se nadaljuje in ponovno prekine do pravnomočne odločitve v zadevi Okrožnega sodišča v Mariboru II P 415/2018. - V obravnavani izvršilni zadevi je sodišče prve stopnje dovolilo izvršbo kred
Primer: 58
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
76 VSM00029889 I Ip 1094/2019 NP 11.12.2019 višje Maribor NEG PDF icon 11.12.2019 VSM00029889 I Ip 1094_2019.pdf I. Pritožbi se delno ugodi in se v II. točki izreka sklep sodišča prve stopnje spremeni tako, da upnik krije sam svoje stroške odgovora na ugovor. II. V ostalem se pritožba zavrne in se v I.
Primer: 59
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
77 P153/2016-II NP 30.06.2017 okrožno Ljubljana PN PDF icon P1532016-II.pdf
Primer: 60
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
78 P337/2017 Hypo 23.09.2019 okrožno MURSKA SOBOTA NEG PDF icon 23.09.2019 OSMS P3372017.pdf
Primer: 61
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
79 P91/2018 Sparkasse 21.06.2019 okrožno MURSKA SOBOTA NEG PDF icon 21.06.2019 P912018.pdf
80 VSMB Cp27/2020 P59/2020 ( OSMS P91/2018 21.06.2019) Sparkasse 01.07.2020 višje Maribor Vrnjeno PDF icon 01.07.2020 Cp272020 P592020(OSMS P912018 21.06.2019).pdf

Pages