Primer: 6
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
21 VSL00013058 Cp 849/2017 ( VS00031429 23.1.2020) NP 06.06.2018 višje Ljubljana NEG PDF icon 06.06.2018 26.VSLJ13058 Cp849_2017.pdf Pritožbi tožene stranke se ugodi in se sodba sodišča prve stopnje v točkah I./3. ter II./3. razveljavi ter se v tem delu tožba zavrže. II.
22 VS00031429 II Ips 32/2019 (VSL Sodba in sklep II Cp 849/2017 06.06.2018) NP 23.01.2020 vrhovno Ljubljana Ni Revizije PDF icon 23.01.2020 VSRS VS00031429 II Ips 32_2019.pdf I. Revizija se zavrne. II.
Primer: 7
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
23 VSL00025436 II Cp 2461/2018 (VS00032999 II DoR 479/2019 12.03.2020) NP 12.06.2019 višje Ljubljana NEG PDF icon 12.06.2019 VSL00025436 II Cp 2461_2018.pdf I. Pritožba se zavrne in se potrdi sodba sodišča prve stopnje. II.
24 VS00032999 II DoR 479/2019 (VSL00025436 II Cp 2461/2018 12.06.2019) NP 12.03.2020 vrhovno Ljubljana Ni Revizije PDF icon 12.03.2020 VS00032999 II DoR 479_2019.pdf Predlog se zavrne. - Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbena zahtevka, s katerima je tožnica prvenstveno zahtevala ugotovitev neveljavnosti hipoteke, vknjižene na podlagi pogodb o dolgoročnem devizn
Primer: 8
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
25 VSL00026776 II Cp 2237/2018 NP 29.05.2019 višje Ljubljana NEG PDF icon 29.05.2019 VSL00026776 II Cp 2237_2018.pdf I. Pritožba se zavrne in se potrdi sodba sodišča prve stopnje. II.
26 VS00035128 II DoR 436/2019 (VSL00026776 II Cp2237/2018 29.5.2019) NP 12.03.2020 vrhovno Ljubljana Ni Revizije PDF icon 12.03.2020 VS00035128 II DoR 436_2019 (VSL00026776 II Cp22372018 29.5.2019).pdf - Predlog se zavrne. -Tožeča stranka je v mesecu oktobru 2007 s toženo stranko (banko) na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sklenila kreditno pogodbo v švicarskih frankih za znesek 15
Primer: 9
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
27 P861/2016-III Hypo 14.09.2017 okrožno Ljubljana NEG PDF icon P8612016_III.pdf
28 VSL00013296 I Cp 239/2018( IIIP1521/2018) Hypo 18.07.2018 višje Ljubljana Vrnjeno PDF icon 18.07.2018 VSL00013296 I Cp 239_2018.pdf I. Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba sodišča prve stopnje se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. II. Odločitev o stroških pritožbenega postopka se pridrži za končno o
29 P1521/2018-III Hypo 08.05.2019 okrožno Ljubljana NEG PDF icon P15212018-III.pdf
30 VSL Cp1670/2019 (P1521/2018-II 08.05.2019) Hypo 20.05.2020 višje Ljubljana NEG PDF icon 20.05.2020 VSL Cp16702019 (III P15212018 08.05.2019)_0 (2).pdf I. Pritožba se zavrne in se izpodbijana sodba sodišča prve stopnje potrdi. II.
Primer: 10
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
31 P1655/2015-I Hypo 08.12.2016 okrožno Ljubljana NEG PDF icon P16552015-I.pdf
32 VSL00003829 I Cp 517/2017 Hypo 06.09.2017 višje Ljubljana Vrnjeno PDF icon 06.09.2017 12.VSLJ dokumenta VSL Sklep I Cp 517_2017_razveljavitev sodbe.pdf I. Pritožbi se ugodi, sodba sodišča prve stopnje se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. II.
33 P2145/2017-I Hypo 29.03.2018 okrožno Ljubljana NEG PDF icon P21452017-I.pdf
34 VSL00028381 I Cp 1506/2018 Hypo 21.11.2018 višje Ljubljana NEG PDF icon 21.11.2018 45 VSL00028381 I Cp 15062018.pdf I. Pritožba se zavrne in se odločba sodišča prve stopnje v izpodbijanem delu potrdi. II.
Primer: 11
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
35 P550/2016-II NLB 26.02.2019 okrožno Ljubljana NEG PDF icon II P550-2016.pdf I.Sprememba tožbe se ne dopusti. II.Tožbeni zahtevek tožeče stranke, ki se glasi: „Ugotovi se, da so nični kreditna pogodba št. z dne .2007, pogodba o zastavi nepremičnin št .notarski zapis opr.
36 VSL00033053 II Cp1961/2019 (P550/2016-II 26.02.2019) NLB 19.05.2020 višje Ljubljana NEG PDF icon 19.05.2020 VSL00033053 II Cp 1961_2019.pdf I.
Primer: 12
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
37 VS00012739 VSM Ip 138/2018 Hypo 06.06.2018 višje Maribor Vrnjeno PDF icon 06.06.2018 08.VSMB dokumenta Višje sodišče v Mariboru_Sklep Ip 138_2018_Predhodno vprašanje Sodišču EU_Direktiva_93_13_CHF kredit.pdf I.
38 VSM00027905 I Ip 701/2019 Hypo 09.10.2019 višje Maribor Vrnjeno PDF icon 09.10.2019 VSM00027905 I Ip 7012019.pdf I. Postopek se nadaljuje. II. Pritožbi se ugodi, sklep razveljavi in vrne zadeva sodišču prve stopnje v nov postopek. III.
Primer: 13
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
39 NP Hypo 19.03.2019 okrožno Nova Gorica PN PDF icon 19.03.2019 OSNG.pdf -Pogodba o potrošniškem hipotekarnem kreditu, notarski zapis, dopolnjena z Aneksom h kreditni pogodbi , notarski zapis in Kreditna pogodba sklenjeni med tožečo in toženo stranko, sta nični. -Tožn
Primer: 14
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
40 P 2/2018-56 Sparkasse 21.11.2019 okrožno MURSKA SOBOTA NEG PDF icon Sodba P 22018-56 (2).pdf - Tožena stranka je v odgovoru na tožbo izrecno prerekala trditev tožnika, daje vzel kredit izven namena poklicne ali pridobitne dejavnosti in da ga je za potrebno šteti v zvezi s sporno pogodbo kot p

Pages