Primer: 10
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
21 P1655/2015-I Hypo 08.12.2016 okrožno Ljubljana NEG PDF icon P16552015-I.pdf
22 VSL00003829 I Cp 517/2017 Hypo 06.09.2017 višje Ljubljana Vrnjeno PDF icon 06.09.2017 12.VSLJ dokumenta VSL Sklep I Cp 517_2017_razveljavitev sodbe.pdf I. Pritožbi se ugodi, sodba sodišča prve stopnje se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. II.
23 P2145/2017-I Hypo 29.03.2018 okrožno Ljubljana NEG PDF icon P21452017-I.pdf
24 VSL00028381 I Cp 1506/2018 Hypo 21.11.2018 višje Ljubljana NEG PDF icon 21.11.2018 45 VSL00028381 I Cp 15062018.pdf I. Pritožba se zavrne in se odločba sodišča prve stopnje v izpodbijanem delu potrdi. II.
Primer: 11
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
25 P550/2016-II NLB 26.02.2019 okrožno Ljubljana NEG PDF icon II P550-2016.pdf I.Sprememba tožbe se ne dopusti. II.Tožbeni zahtevek tožeče stranke, ki se glasi: „Ugotovi se, da so nični kreditna pogodba št. z dne .2007, pogodba o zastavi nepremičnin št .notarski zapis opr.
26 VSL00033053 II Cp1961/2019 (P550/2016-II 26.02.2019) NLB 19.05.2020 višje Ljubljana NEG PDF icon 19.05.2020 VSL00033053 II Cp 1961_2019.pdf I.
Primer: 12
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
27 VS00012739 VSM Ip 138/2018 Hypo 06.06.2018 višje Maribor Vrnjeno PDF icon 06.06.2018 08.VSMB dokumenta Višje sodišče v Mariboru_Sklep Ip 138_2018_Predhodno vprašanje Sodišču EU_Direktiva_93_13_CHF kredit.pdf I.
28 VSM00027905 I Ip 701/2019 Hypo 09.10.2019 višje Maribor Vrnjeno PDF icon 09.10.2019 VSM00027905 I Ip 7012019.pdf I. Postopek se nadaljuje. II. Pritožbi se ugodi, sklep razveljavi in vrne zadeva sodišču prve stopnje v nov postopek. III.
Primer: 13
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
29 NP Hypo 19.03.2019 okrožno Nova Gorica PN PDF icon 19.03.2019 OSNG.pdf -Pogodba o potrošniškem hipotekarnem kreditu, notarski zapis, dopolnjena z Aneksom h kreditni pogodbi , notarski zapis in Kreditna pogodba sklenjeni med tožečo in toženo stranko, sta nični. -Tožn
Primer: 14
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
30 P 2/2018-56 Sparkasse 21.11.2019 okrožno MURSKA SOBOTA NEG PDF icon Sodba P 22018-56 (2).pdf - Tožena stranka je v odgovoru na tožbo izrecno prerekala trditev tožnika, daje vzel kredit izven namena poklicne ali pridobitne dejavnosti in da ga je za potrebno šteti v zvezi s sporno pogodbo kot p
Primer: 15
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
31 P 490/2016-1 Hypo 16.05.2018 okrožno Ljubljana PN PDF icon 16.05.2018 OSLJ I P 490-2016 (2).pdf I. Objektivna sprememba tožbe se dovoli. II. Ugotovi se, da sta nična kreditna pogodba št. z dne in sklenjena v notarskem zapisu z dne notarke in sporazum o zavarovanju denarne terjatve po 142. Čl.
Primer: 16
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
32 P1307/2018-II Unicredit 03.03.2020 okrožno Ljubljana NEG PDF icon Sodba P1307I2018-II (2).pdf - Tožnika neutemeljeno oporekata dovoljenosti kreditov v tuji valuti. Po prepričanju sodišča, ki sledi stališču VSRS , sklenitev kreditne pogodbe v tuji valuti ni nasprotovala prisilnim predpisom.
Primer: 17
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
33 VS00001957 II DoR 118/2017 (VSL I Cp 2301/2016 25.01.2017) NP 25.05.2017 vrhovno Ljubljana Vrnjeno PDF icon 25.05.201717. VSRS Sklep II DoR 118_2017_Dopuščena revizija.pdf Revizija se dopusti glede pravnega vprašanja, kakšne so obveznosti banke do potrošnikov v okviru pojasnilne dolžnosti v primeru kreditov v tuji valuti. - 1.
34 VS00018867 II Ips 293/2017 (VSL Sodba I Cp 2301/2016) NP 17.12.2018 vrhovno Ljubljana NEG PDF icon 17.12.2018 21.VSRS18867 IPS 293_2017.pdf I. Revizija se zavrne. II.
Primer: 18
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
35 VS00005428 II Ips 176/2017 ( VSM Sodba I Cp 1245/2016 14.02.2017 NP 19.10.2017 vrhovno Ljubljana Vrnjeno PDF icon 19.10.2017 44.VSRS5428 IPS176_2017.pdf I. Reviziji se ugodi, izpodbijana sodba in sodba sodišča prve stopnje se razveljavita in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. II.
Primer: 19
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
36 VS00011803 II Ips 201/2017 (VSM I Cp 1068/2016) NP 07.05.2018 vrhovno Ljubljana Vrnjeno PDF icon 07.05.2018 20.VSRS11803 IPS 201_2017.pdf I. Reviziji se ugodi, sodbi sodišč druge in prve stopnje se razveljavita in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. II.
Primer: 22
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
37 VSK00014294 I Ip 20/2018 NP 13.06.2018 višje Koper NEG PDF icon 13.06.2018 03.VSKP dokumenta Sklep Višjega sodišča v Kopru_I Ip_20_2018_negativna drugostopenjska sodba-izvršilna zadeva.pdf I. Pritožba se zavrne in potrdi sklep sodišča prve stopnje. II. Upnik in dolžnica nosita vsak svoje stroške pritožbenega postopka. - Izvršilno sodišče je na izvršilni naslov vezano.
Primer: 23
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
38 VSK00023077 I Ip 148/2019 NP 14.05.2019 višje Koper NEG PDF icon 14.05.2019 51. VSK00023077 I Ip1482019.pdf I. Pritožba se zavrne in potrdi izpodbijani sklep sodišča prve stopnje. II.
Primer: 25
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
39 VSL00008516 I Ip 121/2018 NP 07.02.2018 višje Ljubljana Vrnjeno PDF icon 07.02.2018 13.VSLJ dokumenta VSL Sklep I Ip 121_2018_Odlog Izvršbe_tožba za razveljavitev pogodbe.pdf I.
Primer: 26
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
40 VSL00009368 II Cp 1504/2017 NP 14.02.2018 višje Ljubljana Vrnjeno PDF icon 14.02.2018 23.VSLJ9368 Cp1504_2017.pdf I. Pritožbama se ugodi, sodba sodišča prve stopnje se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. II.

Pages