Primer: 27
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
41 VSL00009811 II Cp 2112/2017 NP 14.02.2018 višje Ljubljana Vrnjeno PDF icon 14.02.2018 05.VSLJ dokumenta Sodba Višjega sodišča v Ljubljani - VSL II Cp 2112.pdf I. Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba se razveljavi ter se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. II.
Primer: 28
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
42 VSL00009973 II Cp 1926/2017 NP 21.03.2018 višje Ljubljana NEG PDF icon 21.03.2018 19.VSLJ Cp19262017 (VS Sodba II Ips 1972018).pdf I. Pritožba se zavrne in se potrdi sodba sodišča prve stopnje. II.
43 VS00018726 II Ips 197/2018 ( II Cp 1926/2017 21.3.2018) NP 20.12.2018 vrhovno Ljubljana NEG PDF icon 20.12.2018 18. VSRS Sodba II Ips 197_2018.pdf I. Revizija se zavrne. II.
Primer: 29
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
44 VSL00012112 II Cp 1592/2017 NP 09.05.2018 višje Ljubljana Vrnjeno PDF icon 09.05.2018 24.VSLJ12112 Cp1592_2017.pdf I. Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. II.
Primer: 30
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
45 VSL00012476 I Cp 2424/2017 NP 16.05.2018 višje Ljubljana Vrnjeno PDF icon 16.05.2018 25.VSLJ12476 Cp2424_2017.pdf I. Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba (II., III., IV. in V. točka izreka) se razveljavi in se zadeva v tem obsegu vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. II.
Primer: 31
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
46 VSL00013131 I Cp 476/2017 NP 23.05.2018 višje Ljubljana Vrnjeno PDF icon 23.05.2018 27.VSLJ13131 Cp476_2017.pdf I. Pritožbama zoper sodbo ter popravni in dopolnilni sklep se ugodi, sodba in sklep se razveljavita ter se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. II.
Primer: 32
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
47 VSL00013145 II Cp 2780/2017 NP 20.06.2018 višje Ljubljana Vrnjeno PDF icon 20.06.2018 28.VSLJ13145 Cp2780_2017.pdf I. Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba sodišča prve stopnje se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. II.
Primer: 33
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
48 VSL00013167 II Cp 2675/2017 NP 06.06.2018 višje Ljubljana Vrnjeno PDF icon 06.06.2018 29.VSLJ13167 Cp2675_2017.pdf I. Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba se razveljavi in zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. II.
Primer: 34
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
49 VSL00013178 II Cp 180/2018 NP 06.06.2018 višje Ljubljana Vrnjeno PDF icon 06.06.2018 30.VSLJ13178 Cp180_2018.pdf I. Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba sodišča prve stopnje se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. II.
Primer: 35
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
50 VSL00016731 II Cp 2738/2017 NP 16.05.2018 višje Ljubljana Vrnjeno PDF icon 16.05.2018 31.VSLJ16731 Cp2738_2017.pdf I. Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. II.
Primer: 36
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
51 VSL00016859 I Cp 188/2018 NP 26.09.2018 višje Ljubljana Vrnjeno PDF icon 26.09.2018 32.VSLJ16859 188_2018.pdf I. Pritožbama se ugodi, izpodbijana sodba (II., III. in IV. točka izreka) in izpodbijani sklep v II. točki izreka se razveljavita ter se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. II.
Primer: 37
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
52 VSL00017665 II Cp 1240/2018 NP 28.11.2018 višje Ljubljana NEG PDF icon 28.11.2018 33.VSLJ17665 Cp1240_2018.pdf Pritožba se zavrne in se sodba v izpodbijanem delu potrdi. - Prvi toženki so bila ob sklenitvi kreditne pogodbe primerno pojasnjena vsa tveganja ter prednosti in slabosti kredita v CHF. Ob danih inf
Primer: 38
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
53 VSL00018435 II Cp 789/2018 NP 21.11.2018 višje Ljubljana Vrnjeno PDF icon 21.11.2018 34.VSLJ18435 Cp789_2018.pdf I. Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. II.
Primer: 39
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
54 VSL00019881 I Cp 960/2018 NP 30.01.2019 višje Ljubljana NEG PDF icon 30.01.2019 35.VSLJ19881 Cp960_2018.pdf I. Pritožba tožeče stranke se zavrne in se sodba sodišča prve stopnje v izpodbijanem delu (I., II. in III.
Primer: 40
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
55 VSL00020038 II Cp 1535/2018 NP 25.01.2019 višje Ljubljana NEG PDF icon 25.01.2019 36.VSLJ20038 Cp1535_2018.pdf I. Pritožba se zavrne in se potrdi sodba sodišča prve stopnje. II.
Primer: 41
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
56 VSL00023033 I Cp 2574/2018 NP 10.04.2019 višje Ljubljana NEG PDF icon 10.04.2019 48. VSL00023033 I Cp 25742018.pdf I. Pritožba se zavrne in se potrdi sodba sodišča prve stopnje. II.
Primer: 42
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
57 VSL00023806 I Cp 1903/2018 NP 08.05.2019 višje Ljubljana NEG PDF icon 08.05.2019 49. VSL00023806 I Cp19032018.pdf I. Pritožba se zavrne in se potrdita sodba in sklep sodišča prve stopnje. II.
Primer: 43
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
58 VSL00024067 I Cp 2499/2018 NP 05.06.2019 višje Ljubljana Vrnjeno PDF icon 05.06.2019 VSL00024067 I Cp 2499_2018.pdf I. Pritožbi se ugodi in se odločba sodišča prve stopnje z dne 16. 5. 2018 v II. točki izreka (delna sodba) razveljavi ter se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. II.
Primer: 44
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
59 VSL00025770 I Cp 1508/2018 NP 12.06.2019 višje Ljubljana Delno vrnjeno PDF icon 12.06.2019 46 VSL00025770 I Cp 15082018.pdf I. Pritožbi se delno ugodi in se delna sodba sodišča prve stopnje (III. točka izreka) razveljavi ter zadeva v tem obsegu vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. II.
Primer: 45
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
60 VSL00025915 Ip 1081/2019 NP 01.01.2010 03.07.2019 višje Ljubljana NEG PDF icon 03.07.2019 14.VSLJ dokumenta VSL Sklep I Ip 1081_2019-Izvršilni oddelek.pdf -I. Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep potrdi. II. Pritožnik krije sam svoje stroške pritožbenega postopka. - Notarski zapis je javna listina, ni pogodba, zato je vprašanje ničnosti notars

Pages