Primer: 36
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
61 VSL00016859 I Cp 188/2018 NP 26.09.2018 višje Ljubljana Vrnjeno PDF icon 26.09.2018 32.VSLJ16859 188_2018.pdf I. Pritožbama se ugodi, izpodbijana sodba (II., III. in IV. točka izreka) in izpodbijani sklep v II. točki izreka se razveljavita ter se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. II.
Primer: 37
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
62 VSL00017665 II Cp 1240/2018 NP 28.11.2018 višje Ljubljana NEG PDF icon 28.11.2018 33.VSLJ17665 Cp1240_2018.pdf Pritožba se zavrne in se sodba v izpodbijanem delu potrdi. - Prvi toženki so bila ob sklenitvi kreditne pogodbe primerno pojasnjena vsa tveganja ter prednosti in slabosti kredita v CHF. Ob danih inf
Primer: 38
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
63 VSL00018435 II Cp 789/2018 NP 21.11.2018 višje Ljubljana Vrnjeno PDF icon 21.11.2018 34.VSLJ18435 Cp789_2018.pdf I. Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. II.
Primer: 39
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
64 VSL00019881 I Cp 960/2018 NP 30.01.2019 višje Ljubljana NEG PDF icon 30.01.2019 35.VSLJ19881 Cp960_2018.pdf I. Pritožba tožeče stranke se zavrne in se sodba sodišča prve stopnje v izpodbijanem delu (I., II. in III.
Primer: 40
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
65 VSL00020038 II Cp 1535/2018 NP 25.01.2019 višje Ljubljana NEG PDF icon 25.01.2019 36.VSLJ20038 Cp1535_2018.pdf I. Pritožba se zavrne in se potrdi sodba sodišča prve stopnje. II.
Primer: 41
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
66 VSL00023033 I Cp 2574/2018 NP 10.04.2019 višje Ljubljana NEG PDF icon 10.04.2019 48. VSL00023033 I Cp 25742018.pdf I. Pritožba se zavrne in se potrdi sodba sodišča prve stopnje. II.
Primer: 42
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
67 VSL00023806 I Cp 1903/2018 NP 08.05.2019 višje Ljubljana NEG PDF icon 08.05.2019 49. VSL00023806 I Cp19032018.pdf I. Pritožba se zavrne in se potrdita sodba in sklep sodišča prve stopnje. II.
68 VS00028640 II DoR360/2019 NP 26.09.2019 vrhovno Ljubljana Vrnjeno PDF icon 26.09.2019 VS00028640 II DoR360_2019 (VSL00023806 I Cp1903_208).pdf Revizija se dopusti glede vprašanja začetka teka zastaralnega roka kondikcijske terjatve tožnika.
Primer: 43
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
69 VSL00024067 I Cp 2499/2018 NP 05.06.2019 višje Ljubljana Vrnjeno PDF icon 05.06.2019 VSL00024067 I Cp 2499_2018.pdf I. Pritožbi se ugodi in se odločba sodišča prve stopnje z dne 16. 5. 2018 v II. točki izreka (delna sodba) razveljavi ter se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. II.
Primer: 44
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
70 VSL00025770 I Cp 1508/2018 NP 12.06.2019 višje Ljubljana Delno vrnjeno PDF icon 12.06.2019 46 VSL00025770 I Cp 15082018.pdf I. Pritožbi se delno ugodi in se delna sodba sodišča prve stopnje (III. točka izreka) razveljavi ter zadeva v tem obsegu vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. II.
Primer: 45
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
71 VSL00025915 Ip 1081/2019 NP 01.01.2010 03.07.2019 višje Ljubljana NEG PDF icon 03.07.2019 14.VSLJ dokumenta VSL Sklep I Ip 1081_2019-Izvršilni oddelek.pdf -I. Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep potrdi. II. Pritožnik krije sam svoje stroške pritožbenega postopka. - Notarski zapis je javna listina, ni pogodba, zato je vprašanje ničnosti notars
Primer: 47
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
72 VSL00028372 I Cp 2024/2018 NP 08.05.2019 višje Ljubljana Delno vrnjeno PDF icon 08.05.2019 47. VSL00028372 I Cp20242018.pdf I. Pritožbi se delno ugodi in se izpodbijana delna sodba v točki I./2. izreka spremeni tako, da se tožba v tem delu zavrže, v preostalem delu (točki I./1. in I./3.
Primer: 48
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
73 VSL00028397 I Cp 2242/2018 NP 20.02.2019 višje Ljubljana Vrnjeno PDF icon 20.02.2019 37.VSLJ28397 Cp2242_2018.pdf I. Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. II.
Primer: 49
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
74 VSL00029628 I Cp 912/2019 NP 13.11.2019 višje Ljubljana NEG PDF icon 13.11.2019 50. VSL00029628 I Cp9122019.pdf I. Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijana sodba. II.
Primer: 50
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
75 VSL00031330 II Ip 2195/2019 NP 08.01.2020 višje Ljubljana NEG PDF icon 08.01.2020 VSL00031330 II Ip 2195_2019.pdf I. Pritožba se zavrne in sklep v izpodbijanih II. in IV. točki izreka potrdi. II.
Primer: 51
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
76 VSL00033265 II Ip 510/2020 NP 13.05.2020 višje Ljubljana NEG PDF icon 13.05.2020 VSL00033265 II Ip 510_2020.pdf I. Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep potrdi. II. Stranki krijeta vsaka svoje stroške pritožbenega postopka. - Dolžnica se je pritožila proti sklepu.
Primer: 52
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
77 VSM00000090 I Ip 289/2017 NP 14.06.2017 višje Maribor Vrnjeno PDF icon 14.06.2017 39.VSMB090 IPS289_2017.pdf I. Pritožbi se ugodi, v II. točki izreka sklep sodišča prve stopnje razveljavi in se mu v tem obsegu zadeva vrne v nov postopek. II.
Primer: 53
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
78 VSM00010622 Ip 135/2018 NP 07.03.2018 višje Maribor NEG PDF icon 07.03.2018 16.VSMB dokumenta VSM Sklep I Ip 135_2018-zavrnjen ugovor dolžnika v izvršbi_.pdf I. Pritožba se zavrne in se sklep sodišča prve stopnje potrdi. II.
Primer: 54
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
79 VSM00014540 I Ip 376/2018 NP 11.07.2018 višje Maribor Vrnjeno PDF icon 11.07.2018 40.VSMB14540 Ip376_2018.pdf Postopek se prekine do odločitve Sodišča Evropske Unije v zadevi C-407/18. - Sodišče druge stopnje meni, da je njegova odločitev v obravnavani zadevi odvisna od rešitve istega vprašanja za predhod
Primer: 55
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
80 VSM00014904 I Cp 467/2018 NP 07.08.2018 višje Maribor NEG PDF icon 07.08.2018 41.VSMB14904 Cp467_2018.pdf I. Pritožba se zavrne kot neutemeljena in se sodba sodišča prve stopnje potrdi. II.

Pages