Primer: 73
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
101 P143/2018 Hypo 15.12.2020 okrožno Novo mesto NEG PDF icon 15.12.2020 OSNM P143 2018.pdf
Primer: 74
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
102 VSC00034099 I Ip112/2020 NP 09.04.2020 višje Celje NEG PDF icon 09.04.2020 VSC00034099 I Ip112_2020.pdf I. Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep sodišča prve stopnje. II. Dolžnik sam krije svoje stroške pritožbenega postopka. III. Upnik sam krije svoje stroške odgovora na pritožbo.
Primer: 75
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
103 VSL00031175 I Cp836/2019 NP 04.12.2019 višje Ljubljana NEG PDF icon 04.12.2019 VSL00031175 I Cp836_2019.pdf Pritožba se zavrne in se izpodbijana sodba sodišča prve stopnje potrdi.
Primer: 76
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
104 VSL00031682 I Cp1633/2019 NP 04.12.2019 višje Ljubljana Vrnjeno PDF icon 04.12.2019 VSL00031682 I Cp1633_2019.pdf I. Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba se v II., III. in IV. točki izreka razveljavi in se zadeva v tem obsegu vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. II.
Primer: 77
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
105 VSL00033148 II Cp2404/2019 NP 22.04.2020 višje Ljubljana NEG PDF icon 22.04.2020 VSL00033148 II Cp2404_2019.pdf I. Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijana sodba sodišča prve stopnje. II.
Primer: 78
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
106 VSL00033785 II Cp997/2019 NP 27.01.2020 višje Ljubljana Vrnjeno PDF icon 27.01.2020 VSL00033785 II Cp 997_2019.pdf Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.
Primer: 79
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
107 VSL00034480 I Cp1426/2019 NP 13.05.2020 višje Ljubljana NEG PDF icon 13.05.2020 VSL00034480 I Cp1426_2019.pdf I. Pritožba se zavrne in se potrdi delna sodba sodišča prve stopnje. II. Odločitev o stroških pritožbenega postopka se pridrži za končno odločbo.
Primer: 80
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
108 VSL00035003 II Cp2342/2019 NP 20.05.2020 višje Ljubljana NEG PDF icon 20.05.2020 VSL00035003 II Cp2342_2019.pdf I. Pritožba se zavrne in se potrdi sodba sodišča prve stopnje. II. Pravdni stranki krijeta sami svoje stroške pritožbenega postopka.
Primer: 81
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
109 VSL00035909 II Cp1012/2019 NP 29.04.2020 višje Ljubljana NEG PDF icon 29.04.2020 VSL00035909 II Cp1012_2019.pdf I. Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijana sodba. II.
Primer: 82
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
110 VSL00036022 II Cp206/2020 NP 20.05.2020 višje Ljubljana NEG PDF icon 20.05.2020 VSL00036022 II Cp206_2020.pdf I. Pritožba se zavrne in se potrdi sodba sodišča prve stopnje. II. Tožnik je dolžan toženki v roku 15 dni povrniti 466,65 EUR stroškov pritožbenega postopka.
Primer: 83
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
111 VSL00036697 Ip 795/2020 NP 21.07.2020 višje Ljubljana NEG PDF icon 21.07.2020 VSL00036697 Ip795_2020.pdf I. Pritožba se zavrne in se sklep v izpodbijani II. točki izreka potrdi. II. Stranki sami krijeta vsaka svoje stroške pritožbenega postopka.
Primer: 84
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
112 VSM00038853 Ip585/2020 NP 07.10.2020 višje Maribor Vrnjeno PDF icon 07.10.2020 VSM00038853 Ip585_2020.pdf I. Postopek se nadaljuje. II. Pritožbi se ugodi, v I. in II. točki izreka se sklep razveljavi in v tem obsegu vrne zadeva sodišču prve stopnje v nov postopek. III.

Pages