Primer:
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
1 VSL00041411 III Cp710/2020 NP višje Ljubljana NEG PDF icon 10.11.2020 VSL00041411 III Cp710_2020.pdf I. Pritožba se zavrne in se potrdi sodba sodišča prve stopnje. II.
2 VS00042705 NP 06.11.2020 vrhovno Ljubljana Vrnjeno PDF icon 06.11.2020 VS00042705 I Cp1903_2018.pdf I. Reviziji se ugodi, sodbi sodišč druge in prve stopnje se razveljavita in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. II.
3 VS00041307 II DoR 247/2020 ( II Cp1904/2019) NP 20.11.2020 vrhovno Ljubljana Vrnjeno PDF icon 20.11.2020 VS00041307 DoR247_2020 ( II Cp1904_2019).pdf Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je pravilna odločitev nižjih sodišč, kdaj prične teči zastaralni rok za kondikcijski zahtevek tožnice kot kreditojemalke, ki je posledica zatrjevane ničnosti k
4 VS00041559 NP 20.11.2020 vrhovno Ljubljana NEG PDF icon 20.11.2020 VS00041559.pdf Predlog se zavrne. 1. Upnik je 8. 1. 2019 na podlagi notarskega zapisa notarja A. A. opr. št. SV ... z dne 25. 5.
5 VSM......(P2/2018-56) Sparkasse 08.12.2020 višje Maribor Vrnjeno PDF icon 08.12.2020 VSM ( I Cp505_2020, P22018_56).pdf
6 VSM00041664 I Ip877/2020 NP 15.12.2020 višje Maribor PN PDF icon 15.12.2020 VSM00041664 I Ip877_2020.pdf I. Pritožbi se ugodi in sklep sodišča prve stopnje spremeni tako, da izrek glasi: „I. Ugovoru dolžnikov se ugodi, sklep o izvršbi I 1211/2018 z dne 7. 9.
7 VSKP I Cp496/2020 Abanka 30.12.2020 višje Koper Vrnjeno PDF icon 30.12.2020 VSKP I Cp496_2020.pdf
8 VS00042927 II DoR409/2020 NP 20.01.2021 vrhovno Ljubljana Ni Revizije PDF icon 20.01.2021 VS00042927 II DoR409_2020.pdf Predlog za dopustitev revizije se zavrne. 1. Tožnika sta 10. 5.
9 VSL I Cp251/2020 P724/2018-I NP 01.02.2021 višje Ljubljana Vrnjeno PDF icon 01.02.2021 VSL I Cp251_2020 P724_2018-I.pdf
Primer: 1
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
10 P1164/2017-II SKB 02.07.2019 okrožno Ljubljana NEG PDF icon Sodba P11642017-II (2).pdf
11 II Cp 2384/2019 SKB 03.06.2020 višje Ljubljana Vrnjeno PDF icon 03.06.2020 VSL II Cp 2384-2019 (2).pdf I. Pritožbi se ugodi, sodba sodišča prve stopnje (I., II. in IV.
Primer: 2
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
12 VSL II Cp1835/2017 P989/2018 Unicredit 11.04.2018 višje Ljubljana Vrnjeno PDF icon 11.04.2018 15.VSL Sodba II Cp_1835_2017_.pdf I. Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba sodišča prve stopnje se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.
13 P989/2018-II Unicredit 28.01.2019 okrožno Ljubljana NEG PDF icon II P989-2018-2.pdf - Višje sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št. II C dne.
Primer: 3
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
14 VSL00007361 I Cp 1218/2017 Sparkasse 20.12.2017 višje Ljubljana PN PDF icon 20.12.2017 22.VSLJ7361 Cp 1218_2017.pdf I. Pritožbi se ugodi in se sodba sodišča prve stopnje spremeni tako, da se pravilno glasi: "1.
15 VS00017157 II Ips 137/2018 (VSL I Cp 1218/2017 20.12.2017) (OSLJ P1162/2015 26.10.2016) Sparkasse 25.10.2018 vrhovno Ljubljana Vrnjeno PDF icon VS00017157 II Ips 1372018 (VSL I Cp 12182017 20.12.2017).pdf I. Reviziji se ugodi, sodba sodišča druge stopnje se razveljavi ter se zadeva vrne sodišču druge stopnje v novo sojenje. II.
Primer: 4
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
16 VSL0086752 III Cp 2452/2016 NP 04.01.2017 višje Ljubljana NEG PDF icon 04.01.2017 38.VSLJ86752 Cp2452_2016.pdf I. Pritožba se zavrne in se sodba sodišča prve stopnje potrdi.
17 VS00017317 II Ips 141/2017 (VSL0086752 III Cp 2452/2016 04.01.2017) NP 18.10.2018 vrhovno Ljubljana Vrnjeno PDF icon 18.10.2018 VSRS VS00017317 Sklep II Ips 141_2017.pdf I. Reviziji se ugodi, sodbi sodišč druge in prve stopnje se razveljavita in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. II.
Primer: 5
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
18 VSL00009113 II Cp1977/2017( P1649/2015 21.04.2017) Unicredit 21.04.2017 01.03.2018 višje Ljubljana Vrnjeno PDF icon 01.03.2018 VSL00009113 II Cp 19772017.pdf I. Pritožbi toženke se ugodi in se sodba sodišča prve stopnje v točkah I./2. in 3. ter II./2. in 3.
19 VS00017713 II Ips 195/2018 ( II Cp 1977/2017 01.03.2018) Unicredit 25.10.2018 vrhovno Ljubljana NEG PDF icon 25.10.2018 45.VSRS17713 IPS195_2018.pdf I. Revizija se zavrne. II. Tožeča stranka sama krije svoje stroške revizijskega postopka. III.
Primer: 6
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
20 VSL00013058 Cp 849/2017 ( VS00031429 23.1.2020) NP 06.06.2018 višje Ljubljana NEG PDF icon 06.06.2018 26.VSLJ13058 Cp849_2017.pdf Pritožbi tožene stranke se ugodi in se sodba sodišča prve stopnje v točkah I./3. ter II./3. razveljavi ter se v tem delu tožba zavrže. II.

Pages