Primer: 1
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
1 P1164/2017-II SKB 02.07.2019 okrožno Ljubljana NEG PDF icon Sodba P11642017-II (2).pdf
2 II Cp 2384/2019 SKB 03.06.2020 višje Ljubljana Vrnjeno PDF icon 03.06.2020 VSL II Cp 2384-2019 (2).pdf I. Pritožbi se ugodi, sodba sodišča prve stopnje (I., II. in IV.
Primer: 2
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
3 VSL II Cp1835/2017 P989/2018 Unicredit 11.04.2018 višje Ljubljana Vrnjeno PDF icon 11.04.2018 15.VSL Sodba II Cp_1835_2017_.pdf I. Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba sodišča prve stopnje se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.
4 P989/2018-II Unicredit 28.01.2019 okrožno Ljubljana NEG PDF icon II P989-2018-2.pdf - Višje sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št. II C dne.
Primer: 3
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
5 VSL00007361 I Cp 1218/2017 Sparkasse 20.12.2017 višje Ljubljana PN PDF icon 20.12.2017 22.VSLJ7361 Cp 1218_2017.pdf I. Pritožbi se ugodi in se sodba sodišča prve stopnje spremeni tako, da se pravilno glasi: "1.
6 VS00017157 II Ips 137/2018 (VSL I Cp 1218/2017 20.12.2017) (OSLJ P1162/2015 26.10.2016) Sparkasse 25.10.2018 vrhovno Ljubljana Vrnjeno PDF icon VS00017157 II Ips 1372018 (VSL I Cp 12182017 20.12.2017).pdf I. Reviziji se ugodi, sodba sodišča druge stopnje se razveljavi ter se zadeva vrne sodišču druge stopnje v novo sojenje. II.
Primer: 4
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
7 VSL0086752 III Cp 2452/2016 NP 04.01.2017 višje Ljubljana NEG PDF icon 04.01.2017 38.VSLJ86752 Cp2452_2016.pdf I. Pritožba se zavrne in se sodba sodišča prve stopnje potrdi.
8 VS00017317 II Ips 141/2017 (VSL0086752 III Cp 2452/2016 04.01.2017) NP 18.10.2018 vrhovno Ljubljana Vrnjeno PDF icon 18.10.2018 VSRS VS00017317 Sklep II Ips 141_2017.pdf I. Reviziji se ugodi, sodbi sodišč druge in prve stopnje se razveljavita in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. II.
Primer: 5
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
9 VSL00009113 II Cp1977/2017( P1649/2015 21.04.2017) Unicredit 21.04.2017 01.03.2018 višje Ljubljana Vrnjeno PDF icon 01.03.2018 VSL00009113 II Cp 19772017.pdf I. Pritožbi toženke se ugodi in se sodba sodišča prve stopnje v točkah I./2. in 3. ter II./2. in 3.
10 VS00017713 II Ips 195/2018 ( II Cp 1977/2017 01.03.2018) Unicredit 25.10.2018 vrhovno Ljubljana NEG PDF icon 25.10.2018 45.VSRS17713 IPS195_2018.pdf I. Revizija se zavrne. II. Tožeča stranka sama krije svoje stroške revizijskega postopka. III.
Primer: 6
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
11 VSL00013058 Cp 849/2017 ( VS00031429 23.1.2020) NP 06.06.2018 višje Ljubljana NEG PDF icon 06.06.2018 26.VSLJ13058 Cp849_2017.pdf Pritožbi tožene stranke se ugodi in se sodba sodišča prve stopnje v točkah I./3. ter II./3. razveljavi ter se v tem delu tožba zavrže. II.
12 VS00031429 II Ips 32/2019 (VSL Sodba in sklep II Cp 849/2017 06.06.2018) NP 23.01.2020 vrhovno Ljubljana Ni Revizije PDF icon 23.01.2020 VSRS VS00031429 II Ips 32_2019.pdf I. Revizija se zavrne. II.
Primer: 7
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
13 VSL00025436 II Cp 2461/2018 (VS00032999 II DoR 479/2019 12.03.2020) NP 12.06.2019 višje Ljubljana NEG PDF icon 12.06.2019 VSL00025436 II Cp 2461_2018.pdf I. Pritožba se zavrne in se potrdi sodba sodišča prve stopnje. II.
14 VS00032999 II DoR 479/2019 (VSL00025436 II Cp 2461/2018 12.06.2019) NP 12.03.2020 vrhovno Ljubljana Ni Revizije PDF icon 12.03.2020 VS00032999 II DoR 479_2019.pdf Predlog se zavrne. - Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbena zahtevka, s katerima je tožnica prvenstveno zahtevala ugotovitev neveljavnosti hipoteke, vknjižene na podlagi pogodb o dolgoročnem devizn
Primer: 8
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
15 VSL00026776 II Cp 2237/2018 NP 29.05.2019 višje Ljubljana NEG PDF icon 29.05.2019 VSL00026776 II Cp 2237_2018.pdf I. Pritožba se zavrne in se potrdi sodba sodišča prve stopnje. II.
16 VS00035128 II DoR 436/2019 (VSL00026776 II Cp2237/2018 29.5.2019) NP 12.03.2020 vrhovno Ljubljana Ni Revizije PDF icon 12.03.2020 VS00035128 II DoR 436_2019 (VSL00026776 II Cp22372018 29.5.2019).pdf - Predlog se zavrne. -Tožeča stranka je v mesecu oktobru 2007 s toženo stranko (banko) na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sklenila kreditno pogodbo v švicarskih frankih za znesek 15
Primer: 9
Zap. Št. Št. odločbe Banka Datum tožbe Datum odločitve Stopnja Kraj sojenja Odločitev Povezava Opombe
17 P861/2016-III Hypo 14.09.2017 okrožno Ljubljana NEG PDF icon P8612016_III.pdf
18 VSL00013296 I Cp 239/2018( IIIP1521/2018) Hypo 18.07.2018 višje Ljubljana Vrnjeno PDF icon 18.07.2018 VSL00013296 I Cp 239_2018.pdf I. Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba sodišča prve stopnje se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. II. Odločitev o stroških pritožbenega postopka se pridrži za končno o
19 P1521/2018-III Hypo 08.05.2019 okrožno Ljubljana NEG PDF icon P15212018-III.pdf
20 VSL Cp1670/2019 (P1521/2018-II 08.05.2019) Hypo 20.05.2020 višje Ljubljana NEG PDF icon 20.05.2020 VSL Cp16702019 (III P15212018 08.05.2019)_0 (2).pdf I. Pritožba se zavrne in se izpodbijana sodba sodišča prve stopnje potrdi. II.

Pages